Wat het arbeidsdeskundig onderzoek voor jou betekent

Het arbeidsdeskundig onderzoek: en nu?

  • We onderzoeken wat je wel en niet kunt in werk
  • Je krijgt inzicht in je lichamelijke en mentale belastbaarheid
  • Afzonderlijk èn gezamenlijk gesprek met jou en je werkgever

Bel vrijblijvend voor advies  Stuur mij 5 gratis tips voor het gesprek

gesprek uwv

Jouw werkmogelijkheden in beeld

Als zieke werknemer maak je je zorgen om je gezondheid en heb je praktische vragen over de toekomst. Je vraagt je misschien af of je in je oude baan nog wel op dezelfde kracht door kunt werken.

Als een arbeidsdeskundige ‘van buitenaf’ komt vaststellen wat je nog wel en niet (meer) kunt in werk, dan kan dat moeilijk zijn. Vooral als je heel graag terug wilt naar je oude baan, maar dat niet mogelijk is, is dat echt een ingrijpende verandering. Zoiets verwerken kost tijd, en daar hebben we bij Adaptify begrip voor.

Icon snelheid
Persoonlijk contact

Je komt in contact met onze arbeidsdeskundige als je werknemer bent en in het ziekteverzuim zit. Samen met je werkgever ga je de mogelijkheden van re-integratie onderzoeken. De arbeidsdeskundige zal een gesprek met je voeren om die re-integratiemogelijkheden in kaart te brengen.

Icon loopbaanadvies
Onderdelen arbeidskundig onderzoek

Naast het gesprek met jou voert de arbeidsdeskundige ook gesprekken met je werkgever. Verder krijgt de arbeidsdeskundige gegevens over je belastbaarheid van de bedrijfsarts. De dossierstudie van de nodige voorinformatie, gesprekken met werkgever en met jou en het opstellen van de rapportage vormen samen het arbeidsdeskundig onderzoek.

Waarom voert de arbeidsdeskundige een gesprek met mij?

Dit gesprek vindt plaats vanwege de Wet verbetering Poortwachter en draagt bij aan jouw re-integratie. Je werkgever hoort zich in te spannen voor jouw re-integratie.

In het gesprek neemt de arbeidsdeskundige met je door welke werkzaamheden je deed voordat je ziek werd. Verder praten jullie over het verloop van de verzuimperiode. En over hoeveel beperking je op dit moment in je dagelijks leven ervaart.

Ook bespreek je met de arbeidsdeskundige welke re-integratiemogelijkheden je zelf ziet. Het is van belang dat het rapport een compleet beeld geeft van je mogelijkheden op het gebied van werk en belastbaarheid.

De rapportage van dit gesprek wordt uiteindelijk ook door de specialisten van het UWV gelezen. Met dit gesprek draag je daarom actief bij aan jouw eigen re-integratie.

gesprek met arbeidsdeskundige

Duidelijkheid in een onzekere situatie

Icon ontwikkelen 1

Wat levert een arbeidsdeskundig onderzoek mij op?

Voor jou als werknemer ligt het nut van een arbeidsdeskundig onderzoek in de duidelijkheid die het geeft in een onzekere situatie. Als werknemer vraag je je af ‘Wat kan ik nog wèl? Kan ik nog terug in mijn oude baan? Moet ik ander werk gaan doen of kom ik uiteindelijk in de WIA terecht?’

Precies weten wat je wel of niet (meer) kunt in je oude baan en welke re-integratiemogelijkheden je op dit moment hebt – bij je eigen werkgever of bij een andere – geven je duidelijkheid en perspectief.

Het is goed om je te realiseren dat het bij een arbeidsdeskundig onderzoek gaat om een momentopname. Als je in de toekomst (deels) herstelt, is het goed mogelijk dat je situatie en belastbaarheid veranderen.

Icon laagdrempelig

Welke gevolgen heeft het als ik niet meewerk aan een arbeidsdeskundig onderzoek?

Van jou als werknemer wordt verwacht dat je je inzet voor jouw eigen herstel. Wanneer je niet meewerkt aan een door de bedrijfsarts geadviseerd arbeidsdeskundig onderzoek belemmer je jouw eigen re-integratie en dat kan gevolgen hebben.

Je werkgever is verplicht om je te stimuleren alsnog mee te werken. Hij of zij zal daarover dan met je in gesprek gaan. Als je de re-integratie blijft belemmeren, kan dit onder andere financiële of contractuele gevolgen voor je hebben.

Bij Adaptify hechten we er veel waarde aan om de belangen van werkgever en werknemer met elkaar te verbinden.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

We kunnen ons voorstellen dat het opstarten van een arbeidsdeskundig onderzoek best wat vragen bij je oproept. Bel ons gerust – vrijblijvend – voor advies.