Arbeidsdeskundig onderzoek

Oog voor de brede impact van arbeidsongeschiktheid

  • Binnen 4 weken een rapportage door de specialist
  • Persoonlijk contact en maatwerkadvies
  • Vast tarief: 1095,-

Bel vrijblijvend voor advies Ik heb een vraag

arbeidsdeskundig onderzoek

Helder arbeidsperspectief bieden

Bij langdurige ziekte is de werkgever de eerstverantwoordelijke voor het herstel van de werknemer en wordt er actie verwacht vanuit diverse instanties. De arbeidsdeskundige van Adaptify denkt met je mee, geeft advies en neemt je op deze manier veel werk uit handen.

Samen hebben we oog voor de brede impact van re-integratie. Met onze rapportage voldoe je aan de wettelijke verplichtingen die gekoppeld zijn aan het re-integratieproces. Binnen die wettelijke kaders is het ons doel een helder arbeidsperspectief te bieden dat recht doet aan de situatie van werkgever èn werknemer.

Lisa van den broek
Arbeidsdeskundig onderzoek zien als kans

Een arbeidsdeskundig rapport kan – voor zowel werknemer als werkgever – confronterend zijn. Vooral als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dan is het goed om het arbeidsdeskundig onderzoek als een kans te zien en te focussen op wat nog wel mogelijk is in de re-integratie. De werkgever krijgt op het moment van het onderzoek precies in beeld wat het arbeidsvermogen is van de werknemer.

Onderzoek geeft extra zekerheid

Heb je alle stappen gezet die nodig zijn in het betreffende re-integratieproces? Het onderzoek biedt jou als werkgever de kans om je eigen proces en inzet na te lopen, dat geeft zekerheid. De rapportage geeft de handvatten om samen de re-integratie verder vorm te geven. Met het advies van de arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige rapportage krijgen alle partijen meer grip op het re-integratieproces.

De 6 fasen van arbeidsdeskundig onderzoek

Onderdeel van onze persoonlijke aanpak is het bedrijfsbezoek, dit geeft een concreet beeld en biedt alle ruimte voor maatwerk. Is een bezoek op locatie echt niet mogelijk, dan is online ontmoeten ook een optie.

Rif icon round 1

Dossierstudie

Bestuderen van de gegevens via de Arboarts en organisatie. We verdiepen ons in de organisatie, de functies en de specifieke werkzaamheden van de werknemer.

Rif icon round 2

Bedrijfsbezoek

Onze arbeidsdeskundige komt op bedrijfsbezoek om werkgever en werknemer persoonlijk te ontmoeten en om de werkomgeving te zien.

Rif icon round 3

Gesprek met werkgever

Tijdens het gesprek met de werkgever ontstaat inzicht over de organisatie, de functie van de werknemer en het belastbaarheidsprofiel.

Rif icon round 4

Gesprek met werknemer

In het gesprek met de werknemer stelt de arbeidsdeskundige vragen over de functie van de werknemer en over de onderwerpen van het belastbaarheidsprofiel.

Rif icon round 5

Driegesprek

In het driegesprek bereiken we overeenstemming over de conclusies van het onderzoek en formuleren we een gezamenlijk re-integratiedoel.

Rif icon round 6

Rapportage

Je ontvangt het conceptrapport via ons online systeem. Hierop kunnen alle betrokken partijen nog reageren. Daarna maken we het rapport definitief.

Goed om te weten

Preventieve inzet als optie

De arbeidsdeskundige is ook goed preventief in te zetten tijdens het verzuim. Door al eerder in het eerste ziektejaar samen te kijken waar de mogelijkheden liggen, kan de werknemer mogelijk eerder terugkeren op de werkvloer. Dat is van aantoonbaar belang, want hoe langer het verzuim duurt, hoe groter de kans dat iemand uiteindelijk in de WIA belandt.

Arbeidsdeskundig onderzoek eerder inzetten

Wist je dat je spoor 2 al vanaf de eerste verzuimdag mag inzetten? Het is verplicht om dat te doen zes weken na de 52 weken-evaluatie. Maar het kan al eerder in het eerste ziektejaar als de beperking zodanig is, dat spoor 1 overduidelijk geen optie is.

Een greep uit onze tevreden opdrachtgevers:

Verzuim Vizie
Breewel
Werkadviescentrum
Hunkemoller
Logo Basic Fit
Verzuim Vizie
Breewel
Werkadviescentrum
Hunkemoller
Logo Basic Fit
Tarieven

Vast tarief voor het arbeidsdeskundig onderzoek

1095,- excl. btw.

Werk je regelmatig met ons samen, vraag dan om een maatwerkvoorstel.

Ik wil graag vrijblijvend advies
Arbeidsdeskundig onderzoek

Veelgestelde vragen over arbeidsdeskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek precies?

Een arbeidsdeskundig onderzoek – vaak afgekort tot ‘AD-onderzoek’ – brengt de arbeidsmogelijkheden van de verzuimende werknemer in kaart. Dat gebeurt aan de hand van diens fysieke en mentale belastbaarheid.

Een arbeidsdeskundig onderzoek laat zien tot welke werkzaamheden een verzuimende werknemer in staat is en geeft inzicht in de eigen arbeidssituatie. Het AD-onderzoek verschaft duidelijkheid over mogelijke re-integratietaken. Dat is waardevol, want het levert concrete aanknopingspunten op voor het gesprek dat werkgever en werknemer voeren over re-integratie. Daarnaast laat het arbeidsdeskundig onderzoek zien wat volgende stappen in het re-integratieproces kunnen zijn.

Het opstellen van een helder overzicht van de re-integratiemogelijkheden van de langdurig zieke werknemer is tenslotte het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer heb je een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Na het 2e ziektejaar maakt de bedrijfsarts een belastbaarheidsprofiel op. In dat belastbaarheidsprofiel worden de medische aandoeningen van de zieke werknemer vertaald naar een lijst van beperkingen in niet-medische termen. Gangbaar is om rond 11 maanden ziekte een AD-onderzoek aan te vragen, maar dat kan ook al eerder in de verzuimperiode.

Voor wie is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is essentieel voor de volledigheid van het re-integratieverslag (RIV). Dit RIV wordt tijdens de WIA-aanvraag naar het UWV verzonden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats in het belang van zowel werkgever als werknemer. De Wet verbetering Poortwachter vraagt van werkgever èn werknemer dat zij zich samen inspannen voor de re-integratie van de zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een goed instrument om deze inspanningen vast te leggen. Zo kom je samen verder in het re-integratieproces.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces. Dit onderzoek bepaalt namelijk welk werk passend is en het beste aansluit bij de actuele capaciteiten van de zieke of herstellende werknemer.

Daarnaast kan het nodig zijn dat de werkgever het vinden van een passende functie op een werkplek bij een andere werkgever faciliteert. Als er aanleiding is voor een onderzoek naar volledige arbeidsongeschiktheid volgt de aanvraag voor de WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

1095,- met een doorlooptijd van 4 weken

Start nu je arbeidsdeskundig onderzoek

Heb je een vraag of wil je advies, bel dan met een onze arbeidsdeskundigen: 088 304 144 of vul het contactformulier in.