Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek: oog voor de brede impact van arbeidsongeschiktheid

  • Binnen 4 weken een rapportage door de specialist
  • Duidelijk advies en vervolgstappen
  • Vast tarief: 1095,-

Start een onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek1

Wanneer schakel je Adaptify in?

Een arbeidsdeskundige zet je in bij de re-integratie van jouw langdurig zieke werknemer. Onze arbeidsdeskundige denkt met je mee, geeft advies, en neemt je op deze manier veel werk uit handen. Omdat het UWV strikte eisen stelt aan een arbeidsdeskundig rapport levert Adaptify een arbeidsdeskundig rapportage af dat hier helemaal aan voldoet. Zo houd je de vaart in het re-integratieproces van jouw werknemer en ontstaat er geen onnodige vertraging.

Bij Adaptify hebben we oog voor de brede impact van re-integratie. Adaptify ontzorgt door te garanderen dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen die gekoppeld zijn aan het re-integratieproces. Binnen die wettelijke kaders is het ons doel een helder arbeidsperspectief te bieden dat recht doet aan de situatie van werkgever èn werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek: een kans

Een arbeidsdeskundig rapport kan – voor zowel werknemer als werkgever – confronterend zijn. Vooral als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het is dan goed om het arbeidsdeskundig onderzoek als een kans te zien. Het onderzoek geeft inzicht in wat wel of niet mogelijk is in de re-integratie. De werkgever heeft precies in beeld wat de werknemer op het moment van onderzoek wel en niet kan wat betreft arbeidsvermogen.

Grip op re-integratie

Bovendien biedt het jou als werkgever de kans om je eigen proces en inzet na te lopen. Heb je alle stappen gezet die nodig zijn in het betreffende re-integratieproces? Dat geeft de zekerheid van op de goede weg te zijn. Het arbeidsdeskundig onderzoek en de arbeidsdeskundige rapportage geven dan handvatten om samen de re-integratie verder vorm te geven. Met het advies van de arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige rapportage krijgen alle partijen meer grip op het re-integratieproces.

Hoe verloopt het arbeidsdeskundig onderzoek?

Onze arbeidsdeskundige komt op bedrijfsbezoek om werkgever en werknemer persoonlijk te ontmoeten en om de werkomgeving te zien. We vinden het belangrijk om dicht bij jou te staan en zo maatwerk te leveren. Daarom komen we graag bij je langs op locatie.

Rif icon round 1

Gesprek met werkgever

Allereerst een gesprek met de werkgever, waarin de arbeidsdeskundige vragen stelt over de organisatie als geheel, de functie van werknemer en over de onderwerpen van het belastbaarheidsprofiel.

Rif icon round 2

Gesprek met werknemer

Daarna een gesprek met de werknemer, waarin de arbeidsdeskundige vragen stelt over de functie van werknemer en over de onderwerpen van het belastbaarheidsprofiel.

Rif icon round 3

Drie gesprek

Vervolgens een drie-gesprek, waarin we overeenstemming bereiken over de conclusies van het onderzoek en we een gezamenlijk re-integratiedoel formuleren.

Rif icon round 4

Rapportage

Tot slot het opleveren van de rapportage. Je ontvangt het conceptrapport via het online systeem. Hierop kunnen alle betrokken partijen nog reageren.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek precies?

Een arbeidsdeskundig onderzoek – vaak afgekort tot ‘AD-onderzoek’ – brengt de arbeidsmogelijkheden van de verzuimende werknemer in kaart. Dat gebeurt aan de hand van diens fysieke en mentale belastbaarheid. Een arbeidsdeskundig onderzoek laat zien tot welke werkzaamheden een verzuimende werknemer in staat is en geeft inzicht in de eigen arbeidssituatie. Het AD-onderzoek verschaft duidelijkheid over mogelijke re-integratietaken. Dat is waardevol, want het levert concrete aanknopingspunten op voor het gesprek dat werkgever en werknemer voeren over re-integratie.
Daarnaast laat het arbeidsdeskundig onderzoek zien wat volgende stappen in het re-integratieproces kunnen zijn. Het opstellen van een helder overzicht van de re-integratiemogelijkheden van de langdurig zieke werknemer is tenslotte het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer heb je een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Na het 2e ziektejaar maakt de bedrijfsarts een belastbaarheidsprofiel op. In dat belastbaarheidsprofiel worden de medische aandoeningen van de zieke werknemer vertaald naar een lijst van beperkingen in niet-medische termen. Gangbaar is om rond 11 maanden ziekte een AD-onderzoek aan te vragen, maar dat kan ook al eerder in de verzuimperiode.

Voor wie is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek van essentieel belang voor de volledigheid van het re-integratieverslag (RIV). Dit RIV wordt ten tijde van de WIA-aanvraag naar het UWV verzonden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats in het belang van zowel werkgever als werknemer. De Wet verbetering Poortwachter vraagt van werkgever èn werknemer dat zij zich samen inspannen voor de re-integratie van de zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een goed instrument om deze inspanningen vast te leggen. Zo kom je samen verder in het re-integratieproces.

Waarom heb je een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een essentieel onderdeel van het re-integratieproces. Dit onderzoek bepaalt namelijk welk werk passend is en het beste aansluit bij de actuele capaciteiten van de zieke of herstellende werknemer.

Daarnaast kan het nodig zijn dat de werkgever het vinden van een passende functie op een werkplek bij een andere werkgever faciliteert. Als er aanleiding is voor een onderzoek naar volledige arbeidsongeschiktheid volgt de aanvraag voor de WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Tarieven

Vast tarief voor het arbeidsdeskundig onderzoek

1095,- excl. btw

Een vast bedrag van 1095,- werk je vaker met Adaptify, vraag dan om een maatwerkvoorstel.

Content image loopbaanadvies2

Goed om te weten!

Haalbaarheidsonderzoek eerder inzetten

Wat veel werkgevers niet weten is dat je spoor 2 al vanaf de eerste verzuimdag mag inzetten. Het is verplicht om dat te doen zes weken na de 52 weken-evaluatie. Maar het kan al eerder in het eerste ziektejaar als de beperking zodanig is dat dat spoor 1 overduidelijk geen optie is.

Preventieve inzet als optie

De arbeidsdeskundige is ook goed preventief in te zetten tijdens het verzuim. Door al eerder in het eerste ziektejaar samen te bekijken waar de mogelijkheden liggen voor de werknemer kan deze mogelijk eerder weer aan de slag. En dat is van aantoonbaar belang. Want hoe langer het verzuim duurt, hoe groter de kans is dat iemand uiteindelijk in de WIA belandt.

1095,- met een doorlooptijd van 4 weken

Start nu je arbeidsdeskundig onderzoek

Heb je een vraag of wil je advies, bel dan met een onze arbeidsdeskundigen: 088 304 144 of vul het contactformulier in.